1
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Χέλμης Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 35

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 19 και Κουμπάρη

Κτίριο
4
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 23

Κτίριο
5

Κτίριο
6

Κτίριο
7

Κτίριο
8

Κτίριο
9

Κτίριο