7
από Μπούσιος Αιμίλιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Λιγνίτης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Εξαρχος Ν., Ιωακείμ Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Λιγνίτης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Κονταξής Γ., Κάπρος Π., Ντελκής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Λιγνίτης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
...Λιγνίτης...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Πατσιάλαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Λιγνίτης...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου