1
από Μεντζελόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Λιμάνι Βόλου...
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού