1
από Χατζηδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Λιμάνι Ηρακλείου...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού