3
από Χατζημανωλάκης Γιάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Λιμάνι Πειραιά...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
9
από Περράκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μεντζελόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μαλαγαρδής Ευθύμιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1945
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1939
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο (1ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (2ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1932
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1931
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Στοιχεία έκδοσης: 1931
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1930
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βερδέλης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1926
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Σκιντζόπουλος Α. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1914
...Λιμάνι Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού