5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λιμένες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Βασιλαρά Σέβα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λιμένες...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμένες...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμένες...
Τα κείμενα των εισηγήσεων της ημερίδας

Ημερίδα
15
από Colletta Teresa
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμένες...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
18
από Pound Christopher
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμένες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου