1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Λιμενικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Φράγκου Μαριλένα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λιμενικά Εργα...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμενικά Εργα...
Τα κείμενα των εισηγήσεων της ημερίδας

Ημερίδα
8
από Sarma Sarada K., Ηρακλείδης Αγγελος-Κανέλλος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμενικά Εργα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Λιμενικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
14
από Αγγελίδης Δημοσθένης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Λιμενικά Εργα...
Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων του 1ου Στρογγυλού Τραπεζιού

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Λιμενικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Κουτάντος Ε. Β., Πρίνος Π. Ε., Κουτίτας Χ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Λιμενικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού