1
από Γροζόπουλος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λονδίνο...

Εισήγηση συνεδρίου
4
...Λονδίνο...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Λονδίνο...

Βιβλίο
7
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

9
από Lepoultel Didier
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ward Reg.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Newton M. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Λονδίνο...

Βιβλίο
12
από Plummer B., Shewan D.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Λονδίνο...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Λονδίνο...

Βιβλίο
16
από Caleca A., Gioseppi D., Mellini G.L., Collobi L.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Λονδίνο...

Βιβλίο
17
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Λονδίνο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού