1
από Rudolphi R.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Φάκελος
4
από Koegler F.
Στοιχεία έκδοσης: 1929
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Baeumer J., Hahn C., Kreisler H., Passauer A., Philippi W., Schade K., Steiner L., Wernerwerk A. G.
Στοιχεία έκδοσης: 1926
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
...ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Επιστημονικό περιοδικό