14
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μάργες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Καβουνίδης Σ., Τίκα Θ., Ντουνιάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Μάργες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Παχάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Μάργες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μάργες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα