1
από Τσελεπίδου Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Αντοχή υλικών...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Lazzarini Lorenzo
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Μάρμαρο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
4
από Clercq (De) Hilde, Jovanovic Maja
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Μάρμαρο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
5
από Meloni Paola, Massidda Luigi, Mameli Pier Luca, Carcangiu Gianfranco, Pau Massimiliano
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Μάρμαρο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
από Μαράτου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Πετρολογία...

Διπλωματική Εργασία
9
από Τσώλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Μάρμαρο...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μπουφινάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Εξόρυξη:Μεταλλευτική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
11
από Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Εξορυκτική βιομηχανία:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
13
από Μιχαλόπουλος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
15
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Πετρολογία...

Διπλωματική Εργασία
17
από Κοντογιάννης Χ., Βαγενάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Αντοχή υλικών...

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Εξόρυξη:Μεταλλευτική τεχνολογία...

Ημερίδα
19
από Ορκουλά Μαλβίνα, Κουτσούκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Αντοχή υλικών...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παπαδημητρίου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Μάρμαρο:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία