1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σούνιο
...Μάρμαρο λευκό σχιστό...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Ποσειδώνος, (Πειραιάς)
...Μάρμαρο λευκό...

Κτίριο