1
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλωπεκής 25α
...Μέγαρα...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 28
...Μέγαρα...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λυκείου 10
...Μέγαρα...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων και Ηπείρου
...Μέγαρα...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Μέγαρα...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Σέχος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς 1
...Μέγαρα...

Κτίριο
7
...Μέγαρα...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
...Μέγαρα...

Κτίριο