1
από Τζαναβάρα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μηταράκη - Μπαζού Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Χαραλάμπους Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κατριβάνος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Λιάσκας Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Φωτέας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Κουσουλάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Τζαναβάρα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κουσουλάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μαµιστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μηταράκη - Μπαζού Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Χαραλάμπους Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κατριβάνος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Λιάσκας Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Φωτέας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού