15
...Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων...
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Βασδραβέλλης Γεώργιος, Uy Brian, Tan Ee Loon, Kirkland Brendan
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
...Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου