2
από Tuma Jan J., Walsh R.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Μαθηματικός λογισμός...

Βιβλίο
3
από Μηλιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Μαθηματικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μηλιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Μαθηματικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Ρουσόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Θέματα: '; ...Μαθηματικός λογισμός...

Βιβλίο
6
από Grosrey Adrien
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Θέματα: '; ...Μαθηματικός λογισμός...

Βιβλίο
7
Μαθηματικός
...Μαθηματικός...

Μηχανικός