1
από Θερμός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βόρεια Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο

Μεταπτυχιακή Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Δυτική Μακεδονία...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Δυτική Μακεδονία...

Έκθεση-Μελέτη
5
από Αβραμίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Δυτική Μακεδονία...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Μακεδονία...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Κεντρική Μακεδονία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
8
από Αυγουστίδου Έρση
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Χατζόπουλος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μπανιάς Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Ιστορία-Μακεδονία...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15
από Μούκος Νικόλαος, Αριστοβούλου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Σαμαράς Γρηγόριος, Τραγουλιάς Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
...Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Ιστορία-Μακεδονία...

Βιβλίο
20
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Ιστορία-Μακεδονία...

Βιβλίο