1
από ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΕΑ
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Μακρυνίτσα...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Μακρυνίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Μακρυνίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού