2
από Χαλκιάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Μαρίνες...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Χαλκιάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Μαρίνες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ρομπογιαννάκης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
7
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...

Εισήγηση ημερίδας
8
από Δερβένης Δημήτριος...
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...

Εισήγηση ημερίδας
9
από Γιαμάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...

Εισήγηση ημερίδας
11
από Μακρής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μαρίνες...

Εισήγηση σεμιναρίου
14
...Μαρίνες...

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Μαρίνες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Μαρίνες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού