2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Παρασκευόπουλος Αλέξιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα πρακτικά της ημερίδας
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
από Κασωτάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μικρούδης Γεώργιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων του 1ου Στρογγυλού Τραπεζιού

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
11
από Ζιάνκας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Τολέρης Επαμεινώνδας
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων στο 1ο Στρογγυλό Τραπέζι

Άρθρο περιοδικού
13
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Σεμινάριο
16
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Σεμινάριο