1
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Αθανασοπούλου Α., Κολλάρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας