41
από Τολέρης Επαμεινώνδας
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων στο 1ο Στρογγυλό Τραπέζι

Άρθρο περιοδικού
42
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Σεμινάριο
43
από Μυλωνάς Σωτήριος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
44
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
45
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Σεμινάριο
47
από Μαυράκης Εμμανουήλ, Σπηλιωτάκης I.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
51
από Χριστοφιλόπουλος Ε., Cashmore M., Cobb D.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
52
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
58
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Σεμινάριο
59
από Πολύζου Πηνελόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
60
από Τσιαούση Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου