1
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Μελέτες - Ερευνες...

Βιβλίο
2
από Κάτος Α., Πανάγος Β., Πέκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Μελέτες - Ερευνες ΕΛΚΕΠΑ...

Βιβλίο