1
από Στόϊτσας Κ., Κικκινίδης Ε., Ζασπάλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
2
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
3
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Καπανταιδάκης Γ., Koops G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χάϊδου Κ., Καλδής Σ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παύλου Ο., Αυγίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
8
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία...

Βιβλίο