7
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...

Μελέτη
11
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο

15
από Λέκκας Θ., Γκέκας Α., Ροδάκης Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Βασιλειάδης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Ημερίδα
18
από Βασιλειάδης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...

Βιβλίο
19
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Μεσολόγγι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού