1
από Παπαπάνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική-Μαθηματικές αρχές...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική-Μαθηματικές αρχές...

Βιβλίο
3
από Μπαγτζόγλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική-Μαθηματικές αρχές...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Jaluria Y., TORRANCE KEN.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική-Μαθηματικές αρχές...

Βιβλίο
5
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική-Μαθηματικές αρχές...

Διπλωματική Εργασία