1
από Τζεμπελίκος Δημήτριος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Middleman S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
4
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
5
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
9
από Guthrie R.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
11
από Χατζηδάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
14
από Στεφανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
17
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
18
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
19
από Gregorig R.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
20
από Παπαοικονόμου Ε.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο