6
από Παπαγεωργίου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Μεταλλεία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Παντέκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλεία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μαρκόπουλος Γ., Κωνσταντινίδης Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλεία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
13
από Πλανάκης Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλεία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Batoeva A., Ryazantsev A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλεία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλεία...

Ημερίδα