1
από Λειβαδάρος Ρουσέτος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μεταλλευτική Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Λειβαδάρος Ρουσέτος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Μεταλλευτική Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου