14
από Μαυροκορδάτος Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Μεταλλευτική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Μεταλλευτική Ερευνα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
20
από Νικολάου Νικ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Μεταλλευτική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου