2
από Περράκη Θ., Οικονομόπουλος Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Μεταλλευτική Τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Poursat J.- C.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Μεταλλευτική Τεχνολογία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παντέκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλευτική Τεχνολογία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τζιμόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μεταλλευτική Τεχνολογία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Bakardjiev S., Kirova J.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Μεταλλευτική Τεχνολογία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου