8
από Μαργιώλας Θεόδωρος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Μεταλλικές κατασκευές:Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Μεταλλικές κατασκευές:Δομική μηχανική-Συνέδρια...

Συνέδριο
10
από Σοφράς Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Μεταλλικές Κατασκευές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
Θέματα: '; ...Μεταλλικές κατασκευές:Δομική μηχανική-Νομοθεσία...

Βιβλίο
13
από Μελίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Μεταλλικές κατασκευές:Κτίρια...

Διπλωματική Εργασία
14
από Τριανταφύλλου Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Χάλυβας:Μεταλλικές κατασκευές:Κτίρια...

Βιβλίο
15
από Δούση Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Μεταλλικές κατασκευές:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
19
από Georgiev Tzvetan
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Μεταλλικές Κατασκευές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου