1
Αρχιτέκτονας: Κοντός Στέφανος
Διεύθυνση: Αθήνα, Χανίων 15
Θέματα: '; ...Μεταμοντέρνος κλασικισμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Αγιοστρατίτης Στέλιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου Β' 9
Θέματα: '; ...Μεταμοντέρνος κλασικισμός...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Μανουηλίδης Κώστας
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 44 και Πεσματζόγλου
Θέματα: '; ...Μεταμοντέρνος κλασικισμός...

Κτίριο