Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αγία Παρασκευή 2 Μεταμοντερνισμός 2 Οδός Γραβιάς Βιβλιοθήκες 1 Γυμναστήρια 1
1
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6
Θέματα: '; ...Μεταμοντερνισμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6
Θέματα: '; ...Μεταμοντερνισμός...

Κτίριο