1
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Διεύθυνση: Κάντζα
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
2
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο