1
Αρχιτέκτονες: Βικέλας Ιωάννης, Κουτλής Σ.
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Ιωάννου Μεταξά 21
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
2
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο