1
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μπίρης Η., Μελιδώνη Μ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισσού 100 (Αιγάλεω)
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Παπαγιάννης Θύμιος, Μπενεχούτσου Ι., Παντόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Νέα Ερυθραία, Τατοίου
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αγ. Άννης 111
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο