1
Αρχιτέκτονας: Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Παράδεισος Αμαρουσίου, Κηφισίας 32
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Δημήτρης, Αντωνακάκη Σουζάνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 118
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
3
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο