61
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου του Αττικού
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
62
Αρχιτέκτονες: Παπαηλιόπουλος Ιππόλυτος, Σπανός Αχιλλέας, Καρδαμίτσης Μάριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 337, Σκρά, Αννίνου και Τσίλλερ
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
63
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Σακελλάριος Περικλής, Γρηγοριάδης Βασίλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Ομήρου 28
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
64
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
65
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Αμαλίας 10
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
66
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Σεμιτέλου
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
67
Αρχιτέκτονες: Δοξιάδης Κωνσταντίνος, Κουραβέλος Τίτος, Σκέπερς Αρθούρος
Διεύθυνση: Aθήνα, Στρατιωτικού Συνδέσμου 24
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
68
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
69
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 4
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
70
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Ν.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σεμιτέλου 5
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
71
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 27
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
72
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ομόνοια
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο