5
από Παυλόπουλος Δ., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Μετασχηματιστές...

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Μετασχηματιστές...

Διημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Τολάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Κυράνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Μπούρκας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Παπάζογλου Θ., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μετασχηματιστές...

Εισήγηση ημερίδας
17
από Σπηλιόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Κωνσταντουλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Κωνσταντουλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Παππάς Φ., Γαργάλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Μετασχηματιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου