1
από Ελευθεριάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση ημερίδας
2
από Ζέϊκου Πόλυ
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Παπαθωμά Ξ., Παπαϊωάννου Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Τσαχαλίνα Αλεξάνδρα
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση ημερίδας