1
από Τσέκερης Θεόδωρος, Τσούμα Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Διεθνείς οργανισμοί
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Μουρμούρης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
6
από Προφυλλίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
8
από Σαμπράκος Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
9
από Σγουρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Θαλάσσιες μεταφορές:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Ημερίδα
11
από Weinblatt Herbert, Stowers Joseph R., Mingo R.D., Wheeler P.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Διεθνείς οργανισμοί
12
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Μελέτη
13
από Κιόχου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
14
από Προφυλλίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Συμπόσιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
18
από Τερροβίτης Θεόφιλος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Μελέτη
20
από Πολυδωρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Μεταφορές:Οικονομία...

Βιβλίο