2
από Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Μητρώο Μελετητών...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Λογοθέτης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μητρώο Μελετητών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Λογοθέτης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μητρώο Μελετητών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Λιακόπουλος Κ., Δημόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μητρώο Μελετητών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
...Μητρώο Μελετητών...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
από Ντουφεξής Σ., Παλιεράκης Α., Τσώνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Μητρώο Μελετητών...
Το πλήρες κείμενο + πίνακες
Πίνακες

Μελέτη