1
...Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
από Δαφέρμος Ολύμπιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
από Πάγκαλος Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ζερβάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μπίτσιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας