1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Μηχανουργείο ο Ερμής Φαρακούκη και Πονήρη...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Μηχανουργείο "Ερμής" Πειραιάς 1915-...

Μηχανικός