3
από Πολυχρονιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Βέντζας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Πεκμεστζής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Μπιστιόλας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Μπιστιόλας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Αβραμίδης Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γεωργούλας Ντ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Μικρουπολογιστές...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση σεμιναρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Μικρουπολογιστές...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Σεμινάριο
19
από Κωνσταντάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Μικρουπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου