1
από Chatfield C., Johnson T.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
3
από Καλούδα Α., Μυτιληναίος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Diiorio F.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
5
από Bolocan D., Tymes Elnor, Prael Cha.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
6
από WAGGONER GL
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
7
από Dlug P.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
8
από Valko P., Vajda St.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο
9
από Fitz-Gibbon C.T., MORRIS L.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Μικροϋϋπολογιστές:Ειδικά προγράμματα:Πληροφορική...

Βιβλίο