4
από Προφυλλίδης Β., Μποτζώρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μοντέλα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Frich W.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μοντέλα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βασιλόπουλος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Μοντέλα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μουσιόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Μοντέλα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Μοντέλα...

Εισήγηση σεμιναρίου
14
16
από Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Μοντέλα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
20