1
από Cavallini T., Massa S., Traversi L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μπάρι (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Lagunes Segarra
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μπάρι (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από D'Avanzo Teresa
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μπάρι (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Dell'Erba Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μπάρι (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Massarelli Tommaso Maria
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μπάρι (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου