1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μπουρούτης Δημήτριος (1915-2006)...

2
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Θέματα: '; ...Μπουρούτης Δημήτριος Λ....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Θέματα: '; ...Μπουρούτης Δημήτριος Λ....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού